సైజు గైడ్

పరిమాణం ఛాతి నడుము హిప్
XS 32" 26" 35"
ఎస్ 34" 28" 37"
ఎం 36" 30" 39"
ఎల్ 39" 33" 42"
XL 42" 36" 45"
2XL 45.5" 39" 48"
3XL 49" 43" 52"